Informasjon om skole og undervisning, januar 2021

Informasjon om skole og undervisning, januar 2021 

Regjeringens nye nasjonale smitteverntiltak, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/, får flere konsekvenser for Longyearbyen skole.
I første omgang gjelder dette fram til 18. januar. Det er viktig at alle er særlig oppmerksomme på smitteverntiltakene nå som mange elever og ansatte kommer tilbake til byen etter julefeiring på fastlandet.  

Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og elever. 

 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese)  

 • Ungdomstrinnet og videregående skal følge rødt smittevernnivå.  

 • I utg.pkt. organiserer vi for at undervisningen skal skje på skolen. Ved behov kan det bli aktuelt med noe digital hjemmeundervisning. 

 • Det blir spesielt viktig at man holder avstand (minst 1 meter) til hverandre; mellom elever, mellom ansatte og elever, og mellom ansatte. 

 • Skolemat for u.trinn/videregående blir av typen baguetter/wraps el.l. 

 • Ungdomstrinnet skal kun benytte inngangen mot Gruvefjellet. 

 • Videregående bruker inngangen fra skolegården mot Glassgården. 

 • Hallen og svømmehallen kan benyttes til undervisning som normalt forutsatt at avstandsbestemmelsene kan overholdes også i garderobene. 

 • Barnetrinnet kan ikke bruke spesialrom som tegnesal, tekstilrom, sløyd og skolekjøkken. Disse rommene forbeholdes u.trinn/videregående. 

 • Barnetrinnet/SFO følger gult smittevernnivå, som før jul.  

 • Det vil si ingen større endringer i organiseringen. 

 • Det er kun elever og ansatte som har adgang til skolen. 

 • Skoleskyss: Det blir kun skoleskyss for 1. og 2. trinnselever. Elever på 3. – 10. trinn må komme seg til og fra skolen på egen hånd. Vi oppfordrer foresatte på barnetrinnet til å organisere gå-grupper. 

 • LL setter inn forsterket renhold på ungdomstrinnet og videregående. Det vurderes om dette også skal omfatte barnetrinnet. 

 • Interne og eksterne møter avholdes digitalt. 

Longyearbyen, 04.01.21 

Vennlig hilsen  

Frode W. Thorstad 
rektor 

Oppstart av skoleskyss mandag 26.10.2020

Skoleskyss for skoleåret 2020-2021 har oppstart fra mandag 26.10.2020.
Se vedlegg for nærmere informasjon om tidspunkter og holdeplasser.
 

Skoleskyss 2020-2021.pdf
Kart over kjørerutene og stoppene.pdf

Forlenger unntak fra fraværsreglene

Regjeringen har besluttet å forlenge de foreløpige unntakene fra regelverket om fravær ut skoleåret 2020-2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Regjeringen har besluttet å forlenge de foreløpige unntakene fra regelverket om fravær ut skoleåret 2020-2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Les mer om fraværsreglene her 

 

Endringer i råd når man må være hjemme ved sykdom - covid-19

Informasjon til elever og foresatte i forbindelse med oppdaterte retningslinjer fra myndighetene, pr. 7. september 2020.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

 • Se oppdaterte smittevernveiledere, se her
 • Folkehelseinstituttets informasjon om hvordan forholde seg hvis man blir syk og hvem som skal  testes, se her
 • Her finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Jeg har «åpen dør» og elever og ansatte kan komme innom uten avtale.

Ukeplan for skoleåret 2020-2021:
Mandag: helsestasjonen, sykehuset
Tirsdag: kl.08:30-15:00, skolen
Onsdag: kl. 08:30-15:00, skolen
Torsdag: kl.09:45-15:00, skolen
Fredag: helsestasjonen, sykehuset
Endringer kan forekomme.

Tlf, 46 85 37 91
marianne.westby.thorstad@unn.no
Facebook:"Helsesykepleier Longyearbyen"

Jeg gleder meg til å samarbeide med dere!

Trykk på link Skolehelsetjenesten skoleåret 2020-2021 for mer informasjon fordelt pr. trinn.

 

 

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.