Følgende møtedatoer er fastsatt for 2021 (møtedatoer kan bli endret):


Lokalstyret (møtestart kl. 19.00):

Torsdag 11. februar
Onsdag 24. februar - Strategikonferanse
 Tirsdag 23. mars
Tirsdag 4. mai
Tirsdag 15. juni
Tirsdag 14. september
Tirsdag 12. oktober
Tirsdag 9. november
Tirsdag 14. desember (budsjett)

Administrasjonsutvalget (møtestart kl. 09.00):

Onsdag 3. februar
Onsdag 10. mars
Onsdag 21. april
Onsdag 2. juni
Onsdag 1. september
Onsdag 8. september (arbeidsmøte HP)
Onsdag 29. september
Onsdag 20. oktober (arbeidsmøte budsjett)
Onsdag 27. oktober
Onsdag 3. november (arbeidsmøte budsjett)
Onsdag 24. november (budsjett)

Miljø- og næringsutvalget - Teknisk utvalg - Oppvekst- og kulturutvalget:

Tirsdag 2. februar
Tirsdag 9. mars
Tirsdag 20. april
Tirsdag 1. juni
Tirsdag 31. august
Tirsdag 28. september
Tirsdag 26. oktober
Tirsdag 30. november

MNU-møtene starter kl. 09.00, OKU starter kl. 12.00 og TU starter kl. 14.00.

Møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

Saksliste og sakspapirer legges ut på eInnsyn én uke før møtene.