I Longyearbyen ønskes næringsutvikling både gjennom at næringslivet selv ser på utviklingsmuligheter og ved at Longyearbyen lokalstyre bistår og er tilrettelegger.

Longyearbyen lokalstyre har ansatt næringsrådgiver som skal samarbeide med politisk og administrative ledelse i næringspolitiske saker, samt være bindeleddet mellom lokalstyre og næringslivet.

Longyearbyen lokalstyre ønsker å være en medspiller for næringslivet og en del av tiden til næringsrådgiveren brukes derfor også ute blant næringslivet. På denne måten kan saker som det arbeides med i bedriftene og som har behov for medvirkning diskuteres på et tidlig tidspunkt. Næringsrådgiver bistår i tidlig fase i forbindelse med etableringer og utvikling i eksisterende næringsliv.

Næringsaktiviteten gjenspeiler hovedområdene i Strategisk næringsplan for Svalbard (SNP):                       

  • Gruvedrift og industri
  • Transport, logistikk og infrastruktur
  • Handel og forretningsmessig tjenesteyting
  • Reiselivsnæringen og kulturnæringer
  • Offentlig sektor, samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
  • Nye næringer                                                                                                                                 

Via sitt næringsarbeid skal Longyearbyen lokalstyre være pådriver og tilrettelegger for vekst og utvikling i Longyearbyen.

Næringsaktiviteten gjenspeiler også føringer via Svalbardmelingen.

Ønsker du besøk av eller besøke næringsrådgiveren er det bare å ta kontakt for nærmere avtale.

Små eller store spørsmål?  Ja, da ringer du.

Ta kontakt med vår næringsrådgiver; Kirstin Lillevåg Mobakken, kimob@lokalstyre.no , Tlf 918 59 360