På Statistisk sentralbyrå (SSB) sin hjemmeside finnes nå en egen FAKTASIDE OM SVALBARD !

Her har SSB blant annet lagt ut: nøkkeltall om Svalbard, tabeller fra statistisk årbok, analyser og undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå selv eller på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre, som prisundersøkelser, forbruksundersøkelsen og levekårsundersøkelsen, samt publiserte artikler med data. Her publiseres også Konsumprisindeksen for Svalbard. Siden inneholder i tillegg lenker til blant annet Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen og Store Norske sine hjemmesider.

Foreløpig tas folketallet i Longyearbyen fra Det sentrale folkeregisteret (DSF), og dette inneholder ikke utenlandske beboere som kommer direkte til Svalbard (innbyggere med D-nr). I henhold til DSF bor det idag 1821 personer i Longyearbyen. Det korrekte antallet fra Befolkningsregisteret er 2032 per 31.12.2008. Fra og med mars vil også SSB benytte folketall fra Befolkningsregisteret på Svalbard.