I tillegg til publikasjoner som lokalstyret selv utgir, vil du her også finne andre publikasjoner med relevans for Svalbard. Enten har vi lagt ut hele publikasjonen, eller vi har skrevet en kort ingress eller et sammendrag, med henvisning til hvor hele publikasjonen kan leses eller skaffes til veie.